Risico-Inventarisatie en Evaluatie

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie of RI&E geeft de eigenaar en werknemers een duidelijk inzicht in alle arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf of organisatie. Dit is voor u het belangrijkste plan om ongevallen en gezondheidsklachten te voorkomen. Is de RI&E verplicht bij uw bedrijf? Mag u deze zelf opstellen? Is er voor mijn bedrijf ook een branche RI&E te krijgen? In onderstaand artikel kunt u alle informatie vinden over een Risico Inventarisatie en Evaluatie.

Wat is een Risico Inventarisatie en Evaluatie?

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie, ook wel RI&E genoemd, is een belangrijk middel voor werkgevers om alle risico’s in kaart te brengen. Alle risico’s binnen uw bedrijf worden door middel van een inventarisatielijst beoordeeld. Deze systematische inventarisatie is per bedrijf verschillend. Elk bedrijf heeft een wettelijke verplichting zijn eigen risico’s in kaart te brengen.

Alle mogelijke risico’s voor uw medewerkers moeten door een arbodeskundige of arbodienst beoordeeld worden. Als werkgever bent u verplicht dit te doen door middel van een Risico Inventarisatie en Evaluatie.

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) bestaat uit twee delen. Een document met alle informatie binnen uw bedrijf wat te maken heeft met alle arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf. Nadat de RI&E is opgesteld, wordt het plan gemaakt om alle risico’s aan te pakken. Dit plan noemen ze het Plan van Aanpak (PvA). Na het opstellen van beide documenten wordt alles met u doorgesproken en is er een toetsing. Pas na de toetsing is dit document rechtsgeldig.

Wat zegt de Arbowet over de RI&E?

De Arbowet artikel 5 stelt als eis aan bedrijven, organisaties en instellingen te zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn voor hun werknemers door middel van het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid). Het doel hiervan is om risico’s als gevolg van het werk, zoveel mogelijk te elimineren, dan wel te beheersen, waardoor het verzuimvolume en WIA-instroom beperkt wordt.

Werkgevers zijn verplicht om daartoe een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te (laten) voeren. Op basis van deze RI&E wordt een Plan van Aanpak opgesteld.  

Wat staat er in een Risico Inventarisatie en Evaluatie?

In een Risico Inventarisatie en Evaluatie worden alle arbeidsrisico’s van uw bedrijf in kaart gebracht. Dit doet u om de risico’s voor uw medewerkers zoveel mogelijk te beperken. De risico’s die omschreven worden zijn op het gebied van veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. Gezond en veilig werken kunt u alleen starten met een inventarisatie van de arbeidsrisico’s. Arboveiligheid moet de hoogste prioriteit hebben vanaf het moment dat u werknemers in dienst heeft of neemt.

Na de inventarisatie van de arbeidsrisico’s en het opstellen van het plan van aanpak heeft u een goed leidraad om de risico’s per stuk te minimaliseren of weg te nemen. In de RI&E staat een goed stappenplan benoemd welke stappen verplicht zijn te doorlopen bij uw risico’s.

Specifieke groepen werknemers worden los behandeld in de RI&E. Denk hierbij aan minderjarigen, zwangere medewerkers en oudere medewerkers.

Risico inventarisatie en evaluatie verplicht
Een RI&E beschrijft risico’s op gebied van gezondheid en veiligheid.

Branche Risico Inventarisatie en Evaluatie

De branche-RI&E wordt opgesteld door de branche waar uw bedrijf werkzaam in is. Hier kunt u dan gebruik van maken. De branche-RI&E is een goedgekeurd document door de inspectie SZW. Helaas is er niet voor elke branche een branche-RI&E. Als u minder dan 25 medewerkers heeft kunt u de branche-RI&E gebruiken. U bent dan niet verplicht om deze te laten toetsen.

Er is onderscheid gemaakt tussen de branche-RI&E en een algemeen RI&E instrument. Dit kunt u zien aan het groene vinkje. Als er een groen vinkje bij staat is dat document een branche-RI&E.

Is een Risico Inventarisatie en Evaluatie verplicht?

Elk bedrijf, dus ook uw bedrijf, met personeel moet een Risico Inventarisatie en Evaluatie hebben. Vanaf hoeveel medewerkers uw RI&E verplicht is dus geen vraag. Het maakt niet uit of u één of veel personeelsleden in dienst heeft. Natuurlijk is heeft dit wel grote invloed op de inhoud bij het opstellen van de RI&E. Ook bij het gebruik maken van vrijwilligers kan het verplicht zijn om een RI&E te hebben. Deze personen vallen evenals personeel bij de werkgever onder zijn zorgplicht.

Een RI&E laten toetsen verplicht?

Een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie is in de meeste gevallen verplicht. Hier is geen termijn aan verbonden zoals jaarlijks opnieuw laten toetsen. Wel dient u de RI&E te laten herzien als er wijzigingen zijn in uw organisatie zoals andere werkzaamheden of aanpassingen aan het pand of terrein. Denk hierbij aan verbouwingen, nieuwbouw en aanschaf van panden of machines.

De toetsing gebeurd altijd door een gecertificeerde kerndeskundige. Dit is een gecertificeerd persoon die als deskundige de titel heeft volgens Arbobesluit artikel 2.7. Hiervan zijn vier titels: een hoger veiligheidskundige, BIG-geregistreerde bedrijfsarts, arbeid hygiënist of arbeidsdeskundige of door een gecertificeerde arbodienst.

Gemiddeld wordt er als richtlijn aangehouden dat een RI&E 3 jaar geldig is. Dit komt omdat het een momentopname is. Een toetsing voor de branche-RI&E is niet verplicht tot 25 medewerkers.

Waarom kiezen voor adviesbureau Kole?

 • Voldoet aan alle eisen, normen en wetten.
 • Veel kennis en ervaring
 • Betrouwbaar en persoonlijk contact
 • Snel en flexibel
 • Lage kosten dankzij efficiënt werken

Wat is een Plan van Aanpak (PvA) bij een RI&E?

Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel als toevoeging aan uw Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Dit noemen ze ook wel het levende document bij uw RI&E. Door de arbeidsrisico’s in kaart te brengen en deze daarna te analyseren komt er in het plan van aanpak te staan welke maatregelen nodig zijn.

Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel in uw RI&E. In het plan van aanpak staan termijnen benoemd. Het is van belang om binnen deze termijnen de maatregelen uit te voeren. Ook is er benoemd wie er verantwoordelijk is voor welke maatregel. De werkgever is degene die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de opvolging van de te nemen maatregelen.

Binnen uw bedrijf is er een preventiemedewerker die ook zal ondersteunen bij het opvolgen van het plan van aanpak. De preventiemedewerker speelt een belangrijke rol bij het opvolgen van de te nemen maatregelen uit het plan van aanpak. Bij minder dan 25 medewerkers kan de directeur ook zelf de preventiemedewerker zijn.

Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel om u als werkgever of preventiemedewerker te ondersteunen in wat er nu daadwerkelijk gedaan moet worden en binnen welke termijnen. Het uiteindelijke doel hoort te zijn dat u streeft naar een zo veilige, gezonde en leuke werkomgeving. Uw medewerkers zijn de belangrijkste steunpilaren voor een goede onderneming.

RI&E laten maken en opstellen

Wilt u een RI&E laten opstellen door een specialist dan bent u bij ons op het goede adres. Bij Adviesbureau Kole bent u verzekerd van deskundigheid en veel ervaring op het gebied van Arboveiligheid. Naast dat wij jarenlange ervaringen hebben werken wij transparant en heeft u altijd persoonlijk contact met een vast contactpersoon. Wij hebben een ruime kennis met het maken van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en kunnen deze dienst ook aan bieden tegen een betaalbare prijs.

Via het contactformulier kunt u eenvoudig een offerte aanvragen en wij zullen hier binnen 48 uur op reageren. Vergeet niet om de grootte van het bedrijf en terrein, aantal medewerkers en werkzaamheden te vermelden.

Wij zijn gelegen in Zeeland maar actief in heel Nederland. Adviesbureau Kole is voornamelijk actief in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland maar door onze goede connecties en prijzen hebben wij ook regelmatig offertes voor diensten door heel Nederland.

Risico inventarisatie en evaluatie maken
Een RI&E opstellen om de risico’s in kaart te brengen kunt u hebt best laten doen door een specialist.

De kosten voor een RI&E?

De kosten voor het opstellen van een RI&E is afhankelijk van een aantal factoren. Om een goede offerte te kunnen opstellen moeten wij de volgende zaken inzichtelijk hebben. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij een goede offerte van RI&E opstellen en kan dus verschillen per situatie.

 • Wat is de grootte van uw bedrijf en terrein?
 • Het aantal medewerkers in dienst?
 • En wat zijn de werkzaamheden die u uitvoert?

Onze werkwijze

Door onze jarenlange ervaring in het opstellen van Risico-Inventaris en -Evaluatie kunnen we u altijd van dienst zijn. In welke branche u ook werkzaam bent, wij hebben ze nagenoeg allemaal al eens uitgevoerd.

 1. Wij stellen vooraf altijd een offerte op die gericht is op uw bedrijf. Dit doen we aan de hand van een aantal vragen. Zo kunnen we inschatten wat voor soort bedrijf of organisatie u heeft.
 1. Wanneer u akkoord heeft gegeven op de offerte, gaan wij aan de slag met de vragenlijst en het opstellen van een concept format.
 1. Als deze beide voor u klaar zijn, komen wij langs op locatie om alle risico’s in kaart te brengen. Wij gaan in gesprek met de personen die verantwoordelijk zijn voor Arboveiligheid, waarna we aansluitend een rondgang doen door de kantoren, de magazijnen, buitenplaats, werkplaatsen en eventueel andere werkplekken. Als we alle informatie bij u verzameld hebben gaan wij aan de slag met de schriftelijke rapportage.
 1. Wij zorgen dat de schriftelijk rapportage in de vorm van de complete RI&E in concept met u wordt gedeeld. Indien gewenst komen wij deze op locatie doornemen. Als alle informatie correct is zal de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en het plan van aanpak definitief worden opgesteld.
 1. Wanneer deze beiden helemaal klaar zijn leggen wij het ter inzage bij onze kerndeskundige. Bij goedkeuring zonder opmerkingen zal het toetsingsrapport inclusief de RI&E en plan van aanpak met u worden gedeeld.

Hierna kunt u aan de slag gaan met het plan van aanpak. U heeft een goed handvat als werkgever of werknemer om uw arbeidsomstandigheden te veranderen of te verbeteren.

Een voorbeeld van een Risico Inventarisatie en Evaluatie?

Een blanco RI&E instrument is te vinden als voorbeeld op de website van Steunpunt RI&E. Naast de algemene instrumenten hebben ze hier ook de voorbeelden van de branche RI&E. Deze documenten zijn grotendeels zonder kosten te verkrijgen. De algemene RI&E instrumenten moeten nog wel worden getoetst.

Voorbeelden en vragenlijsten welke wij ter beschikking hebben:

Wij hebben reeds veel ervaring in uiteenlopende branches. Hiervan hebben wij ook voorbeelden en vragenlijst ter beschikking die het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie bevorderen. Onderstaand ziet u een overzicht van verschillende branches waar wij reeds ervaring met het maken van de RI&E:

 • Bedrijven en kantoren: Van autobedrijf tot schoonmaak of schildersbedrijf
 • Bouw, metaalbewerking en installatie- en elektrotechniek
 • Detailhandel en supermarkt
 • Horeca
 • Landbouw en melkveehouderij
 • Logistiek en transport
 • Onderwijs: Basisschool en ook kinderopvang
 • Zorg: Gehandicaptenzorg, thuiszorg, zorgboerderij

Dit is een deel van de branches waar wij ervaring mee hebben. De lijst zouden we nog veel langer kunnen maken met sportverenigingen tot huisartsenpraktijk en apotheek maar zo kunt u zien dat er een brede kennis is van zaken. Tegenwoordig is thuiswerken steeds groter aan het worden en hoort er ook rekening gehouden te worden met plaat onafhankelijk werken.

Veelgestelde vragen:

Waarom een RI&E opstellen?

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie is een belangrijk middel om alle risico’s van het bedrijf in kaart te brengen. Deze risico’s worden beoordeeld aan de hand van een inventarisatie lijst en kan verschillend zijn per bedrijf. De werkgever is wettelijk verplicht om een RI&E met alle mogelijke risico’s en moet deze laten beoordelen door een arbodeskundige.

Wanneer is een verdiepende RI&E verplicht?

Tijdens, voorafgaand of achteraf kan het zijn dat er zaken verdiepend uitgezocht moeten worden. Dit kan komen door specifieke werkzaamheden die worden uitgevoerd binnen de organisatie. De RI&E moet aandacht besteden aan alle soorten Arbo zaken. Als er nog verdiepende onderzoeken uitgevoerd moeten worden is de RI&E nog niet compleet.
Verdiepende onderzoeken worden alleen toegepast en verplicht als er reden is om ze niet met de algemene RI&E te behandelen.

Wat betekenen de afkortingen RI&E en PvA?

RI&E is een afkorting voor Risico Inventarisatie en Evaluatie. PvA staat voor Plan van Aanpak. Als u beide documenten heeft opgesteld en deze zijn getoetst door een kerndeskundige, kunt u aan de slag om uw risico’s aan te pakken.

In welk gebied is Adviesbureau Kole werkzaam?

Adviesbureau Kole is gevestigd in Tholen, Zeeland. Wij leveren echter diensten door het hele land en hebben een landelijke dekking voor al onze diensten. Of het nu in Noord-Holland is of Limburg, bij ons bent u op het juiste adres. Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.

Vraag vrijblijvend uw offerte aan.

U kunt contact opnemen via ons telefoonnummer: 085 760 7552. Of u kunt het onderstaande formulier invullen dan nemen we z.s.m. contact met u op!

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00