Contact: 085 760 5772

Ontruimingsplattegrond

Een ontruimingsplattegrond of vluchtwegplattegrond geeft werknemers en bezoekers informatie en instructies bij calamiteiten. Dit is één van de belangrijkste voorzieningen van het ontruimingsplan met brand- en veiligheidsmiddelen en vluchtroutes zodat men veilig het gebouw kan verlaten. Maar is dit ook verplicht voor uw bedrijf? En mag u dit naar eigen wens en stijl maken? In dit artikel staat alle informatie over ontruimingsplattegronden.

Wat is een ontruimingsplattegrond?

Een ontruimingsplattegrond is een plattegrond van het gebouw waar degene zich bevindt en met de vluchtroutes aangegeven in geval van calamiteiten. Andere benamingen hiervoor zijn vluchtwegplattegrond of evacuatieplattegrond. Het Bouwbesluit 2012 verplicht dit bij gebouwen waar een brandmeldinstallatie aanwezig is en deze moet voldoen aan verschillende eisen. Ook is er vanuit de Arbowet een zorgplicht om voorzieningen te treffen wanneer er bezoekers of klanten in het pand komen. Ontruimingsplattegronden horen ook op zichtbare plaatsen gehangen te worden zodat het voor iedereen duidelijk is op het moment dat het gebouw ontruimd dient te worden.

Ontruimingsplattegrond nodig?

Vaste prijs per verdieping

 • Opzetten concept plattegronden
 • Opname op locatie
 • Doornemen plattegronden met de klant
 • Opstellen definitieve plattegronden
 • Uitgeprinte plattegronden in A3 formaat

Wat staat er op een ontruimingsplattegrond?

Voor de medewerkers en bezoekers van het gebouw is het belangrijk om de beste route naar de nooduitgangen te vinden. Dit staat dan ook vermeldt op het ontruimingsplattegrond samen met locaties waar brandblusmiddelen, veiligheidsmiddelen en brandmeldinstallatie bevinden. Ook staat er een verzamelplaats aangegeven waar iedereen zich hoort te melden.

Tevens staan er aanvullende veiligheidsinstructies met wat u het beste kan doen bij brand, ongevallen of ontruiming. En telefoonnummers extern en intern in het geval van calamiteiten. Ter verduidelijking staat er een legenda met de symbolen die op de vluchtwegplattegrond gebruikt worden.

Ontruimingsplattegronden-laten-maken
Voorbeeld van een ontruimingsplattegrond.

Is een ontruimingsplattegrond verplicht?

In de Arbowet en Bouwbesluit 2012 staat beschreven dat elk gebouw voorzieningen hoort te hebben zodat de aanwezigen ten tijde van calamiteiten en nood het gebouw veilig kunnen verlaten. Het Bouwbesluit 2012 verplicht ook een ontruimingsplattegrond bij gebouwen waar een brandmeldinstallatie aanwezig is. Of een brandmeldinstallatie verplicht is hangt af van de gebruiksfunctie van het gebouw, vloeroppervlak, aantal verdiepingen en hoogte. De Arbowet geeft een zorgplicht aan eigenaren van het pand om alles voor medewerkers en bezoekers te regelen. Hieronder vallen ook het plaatsen van ontruimingsplattegronden.

Wat zijn de eisen?

De eisen waaraan een ontruimingsplattegrond moet voldoen worden omschreven in de NEN 1414 en NEN 8112. Met deze wettelijke eisen is het mogelijk om in één oogopslag te zien waar u zicht bevindt en hoe de vluchtwegen lopen om zo de bij de nooduitgangen te komen. Er mag niet worden afgeweken van de regelgeving van een ontruimingsplattegrond maar soms is het mogelijk om een aanvulling te geven die past bij uw huisstijl.

 • Een ontruimingsplattegrond moet in kleur afgedrukt te worden. Er mogen alleen bepaalde kleurcodes gebruikt worden wat wettelijk verplicht is. Andere kleuren zijn verboden omdat dit de leesbaarheid vermindert.
 • De symbolen die gebruikt worden horen gelijk te zijn als omschreven in NEN 3011.
 • De huidige locatie waar de aanwezige zich bevindt moet worden aangegeven.
 • De plattegrond moet goed leesbaar zijn en met de juiste richtingen weergegeven worden.
 • Vluchtroutes moeten duidelijk aangegeven zijn. Zowel horizontaal en verticaal mocht dit relevant zijn.
 • De locatie van brandblusmiddelen, veiligheidsmiddelen, nooduitgangen maar ook obstakels moeten aanwezig zijn.
 • Instructies over BHV, of wat te doen bij brand, ongevallen of ontruiming moeten weergegeven worden.
 • De ontruimingsplattegronden moeten ten alle tijden up-to-date zijn en op goed zichtbare plaatsen worden opgehangen.

Ontruimingsplattegrond normen

Een aantal NEN normen hebben te maken met het ontruimingsplan waar het ontruimingsplattegrond ook onderdeel van is. Een ontruimingsplan is altijd maatwerk en hoort aan verschillende normen, wetten, eisen en verplichtingen te voldoen. Zo kunt u in de norm NEN 8112 stappen vinden om onder andere een ontruimingsplan op te zetten. Andere NEN normen waaraan moet voldoen worden zijn:

 • NEN 1414, beschrijving over de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen.
 • NEN 3011, voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes.
 • NEN-EN-ISO 7010, beschrijving van symbolen en pictogrammen als veiligheidstekens.
 • NEN 8112, Opzetten van bedrijfsnoodorganisatie waar een ontruimingsplan en plattegrond onderdeel van is.

Waarom kiezen voor adviesbureau Kole?

 • Voldoet aan alle eisen, normen en wetten.
 • Veel kennis en ervaring
 • Betrouwbaar en persoonlijk contact
 • Snel en flexibel
 • Lage kosten dankzij efficiënt werken

Ontruimingsplattegronden laten maken

Het opstellen van een ontruimingsplattegrond moet aan verschillende wetten, eisen en verplichtingen voldoen. Het beste is altijd om deze vluchtwegplattegrond te laten maken door een expert die kennis heeft over al deze normen en eisen. Dit is belangrijk omdat de richtlijnen die gegeven worden niet afgeweken mag worden. Neem geen risico op afwijkingen omdat dit grote gevolgen kan hebben, zowel wettelijk gezien of in geval van calamiteiten.

Wilt u een ontruimingsplattegrond laten maken door specialist dan bent u ons op het goede adres. Wij hebben jarenlang ervaring met het ontwerpen van deze plattegronden en hebben ruime kennis van de gestelde NEN normen, wet- en regelgeving. Naast dat wij flexibel en transparant zijn in onze werkwijze bieden wij deze dienst ook aan voor een betaalbare prijs.

Ontruimingsplattegronden kunnen wij opstellen en leveren door heel Nederland. Het kantoor van Adviesbureau Kole is gevestigd te Tholen, Zeeland. Wij zijn voornamelijk actief in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Maar door onze scherpe prijs en professionaliteit krijgen wij ook regelmatig aanvragen voor offertes en levering van ontruimingsplattegronden in andere provincies.

Kosten van een ontruimingsplattegrond

Wij hanteren een vaste prijs voor het maken van een ontruimingsplattegrond. Zo weet u vooraf wat de kosten zijn om een ontruimingsplattegrond te laten opstellen. Mochten er eventuele kilometerkosten gemaakt worden, dan geven wij dit ook vooraf aan in de offerte.

Onze werkwijze

 1. Wanneer u de offerte geaccepteerd heb kunnen wij een concept ontruimingsplattegrond maken aan de hand van bouwtekeningen.
 2. Daarna komt één van onze adviseurs langs om de actuele situatie te bekijken. Vaak zijn er ruimtes, verhuizingen of obstakels niet zichtbaar op het concept.
 3. Dit nemen wij op in onze inventarisatie zodat er een definitieve ontruimingsplattegrond gemaakt kan worden.
 4. Na goedkeuring van uw kant kunnen wij de oplevering digitaal of uitgeprint in A3 formaat toesturen. Of heeft u het liever al in een kliklijst? Dan is dit ook mogelijk!

Wat moet er op een ontruimingsplattegrond staan?

Een ontruimingsplattegrond is een duidelijk overzicht waarop de belangrijkste informatie staat tijdens calamiteiten. Naast de vluchtroute en nooduitgangen staan er ook de locaties van brandblusmiddelen, brandmeldinstallatie, EHBO middelen en verzamelplaats buiten het gebouw. Ook staan er vaak instructies op over BHV, brand, ongevallen en ontruiming.

Het is verplicht om de locatie waarop de lezer zich bevindt weer te geven. Zo is er genoeg informatie om het gebouw veilig te verlaten tijdens een calamiteit. Er staat ook een legenda op een ontruimingsplattegrond met de beschrijving van gebruikte iconen en symbolen.

Voorbeeld van een ontruimingsplattegrond

Een ontruimingsplattegrond van een autogarage.

Hiernaast staat een ontruimingsplattegrond van een autogarage die wij recent gemaakt hebben. Een duidelijk overzicht waar degene zich bevindt met vluchtroutes voor de gehele verdieping. Aan de zijkant staan instructies en een legenda van de gebruikte pictogrammen.

Ons team heeft ervaring met het maken van een ontruimingsplattegrond van verschillende soorten gebouwen waaronder een kinderopvang of kinderdagverblijf, basisschool tot hotel, winkels en kantoorpanden.

Legenda van symbolen en iconen

Op ontruimingsplattegronden staat ook altijd een legenda met de betekenis van de symbolen en pictogrammen die gebruikt worden. Sommige symbolen staan altijd op het plattegrond maar er zijn ook iconen die afhankelijk zijn van de brand- en veiligheidsmiddelen die aanwezig zijn. Dit zijn symbolen die gevonden kunnen worden op de plattegronden van gebouwen:

 • Brandblusmiddelen: Blusdeken, brandslanghaspel, (hand)brandblusser
 • Brandmeldinstallaties
 • Brandwerende scheidingen
 • Hoofdingang
 • (Nood)uitgangen
 • Schakelkast Electra
 • Veiligheidsmiddelen: AED, bedrijfshulpverlening, EHBO trommel, oogspoelfles, zuurstof fles
 • Verzamelplaats
 • Vluchtroute
Ontruimingsplattegrond symbolen
Dit is een deel van alle symbolen die op de plattegrond kunnen staan.

Waar ontruimingsplattegrond ophangen

De ontruimingsplattegronden moeten opgehangen worden bij ingangen, nooduitgangen, brandmeldinstallatie en op plaatsen waar veel mensen komen. Zo is er de mogelijkheid om vooraf te oriënteren. Dit kan bijvoorbeeld in de lift zijn of in wachtruimtes zodat er gelegenheid is om deze te bekijken. Vaak zijn ze ook te vinden in de buurt van kantines bij het koffieapparaat of bij toiletten en andere gemeenschappelijke ruimtes.

Het is belangrijk dat een ontruimingsplattegrond op zichthoogte wordt opgehangen. Men gaat uit van ongeveer 160cm gemeten vanaf de grond tot het middelpunt van de plattegrond. Mocht dit niet altijd mogelijk zijn, dan kan hiervan ook iets afgeweken worden.

Ontruimingsplattegrond zelf maken

Het is niet verplicht om een ontruimingsplattegrond te laten maken door een specialist. Soms wordt er voor gekozen om zelf een plattegrond te maken. Het is wel belangrijk dat u wel de regelgeving en wetten volgt die gelden voor een vluchtwegenplattegrond. In dit artikel hebben wij ook beschreven welke normen en eisen er zijn.

Het lijkt voordelig te zijn om een ontruimingsplattegrond zelf te maken omdat het gratis is. Dit is alleen een verkeerde veronderstelling omdat de plattegronden aan de eisen van de NEN-normen dienen te voldoen. Alleen om inzicht te krijgen in deze normen, moeten deze gekocht worden op NEN.nl. Elke norm heeft veel pagina’s wat tijd kost om in te lezen. Bovendien kost het ook honderden euro’s om alle normen te kopen. Hierdoor is er nog weinig verschil in het zelf maken of laten maken door een professioneel bedrijf. Bij het zelf tekenen is er ook altijd nog het risico dat er afwijkingen zijn. Is dit het geval dan is de eigenaar verantwoordelijk op het moment dat er calamiteiten optreden of tijdens de controle.

Ontruimingsplattegronden tekenen

Om zelf een ontruimingsplattegrond te tekenen kunt u verschillende software en tekenprogramma’s gebruiken. Autocad of Visio zijn tekenprogramma’s die hiervoor gebruikt worden en die lage kosten hebben. Zo is er bij Autocad een gratis testversie van 30 dagen en heeft Microsoft Visio verschillende opties met ook een proefversie hiervan.

Nadelen van zelf maken

Ondanks dat het niet verplicht is kan het wel beter zijn om een ontruimingsplattegrond te laten maken. Niet alleen het voldoen aan de eisen en wetten is al een opgave maar ook het tekenen zelf kan zonder ervaring veel moeite en tijd kosten. De kosten voor het ontwerpen van een ontruimingsplattegrond hoeven ook niet altijd hoog te zijn. U kunt altijd vrijblijvend een offerte opvragen zodat dit bevestigt kan worden.

 • Kosten om de NEN normen te kopen
 • Kost veel tijd om zelf te maken
 • Kennis nodig van normen, eisen en wetten.
 • Kans op afwijkingen
 • Aansprakelijk door gevolgen van afwijkingen. Zeker bij letsel.

Daarnaast kan bij een kleine afwijking de vluchtwegenplattegrond ook al niet meer voldoen aan de wettelijke verplichtingen. In geval van calamiteiten of jaarlijkse controle kan dit gevolgen hebben die voorkomen hadden kunnen worden. De kosten kunnen een stuk lager uitvallen als er in één keer een goede ontruimingsplattegrond is ontworpen door een specialist.

Vraag vrijblijvend uw offerte aan!

U ontvangt binnen 1 werkdag antwoord van ons!

Veelgestelde vragen:

Wat staat er op een ontruimingsplattegrond?

Een ontruimingsplattegrond is onderdeel van het ontruimingsplan en geeft informatie en instructies op het moment dat er calamiteiten plaatsvinden. Het is een duidelijk overzicht waar verschillende locaties worden aangegeven samen met veilige vluchtroutes.

Overzicht van wat er op het plattegrond staat:
Huidige locatie waar de lezer zich bevindt.
Instructies over BHV, brand, ongevallen en ontruiming.
Legenda van de symbolen.
Locaties brandblusmiddelen, brandmeldinstallatie en veiligheidsmiddelen.
Nooduitgangen en vluchtroutes.
Telefoonnummers, intern of extern.
Verzamelplaats buiten het gebouw.

Hoeveel ontruimingsplattegronden nodig?

De ontruimingsplattegronden moeten op plaatsen gehangen worden waar werknemers en bezoekers gelegenheid hebben om zich te oriënteren. De vloeroppervlakte en verdiepingen zijn factoren die bepalen hoeveel plattegronden hiervoor nodig zijn. Dit is voor ieder gebouw verschillend maar het is belangrijk dat iedereen zich genoeg kan oriënteren. In de praktijk gaat men vaak vanuit dat er evenveel plattegronden als brandslanghaspels aanwezig zijn.
Wij adviseren altijd om een vluchtwegplattegrond op te hangen bij elke ingang, nooduitgang en brandmeldinstallatie. En op plaatsen waar veel mensen komen zoals koffieapparaat, toiletten of andere gemeenschappelijke ruimtes.

Waarvoor zijn pictogrammen op plattegronden van gebouwen bedoeld?

De symbolen en pictogrammen die op een ontruimingsplattegrond staan, zijn bedoelt om locaties weer te geven. Het geeft een duidelijk overzicht wat de vluchtroutes en waar nooduitgangen bevinden samen met locaties van onder andere brandblusmiddelen en veiligheidsmiddelen. Een legenda van deze pictogrammen zijn op deze pagina te vinden.

In welk gebied is Adviesbureau Kole werkzaam?

Wanneer u een ontruimingsplattegrond wilt laten maken in Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland of een andere provincie in Nederland, dan bent u op het goede adres. Wij zijn gevestigd in Tholen maar leveren diensten door heel Nederland van Noord tot Zuid. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Vraag vrijblijvend uw offerte aan.

U kunt contact opnemen via ons telefoonnummer: 085 760 5772. Of u kunt het onderstaande formulier invullen dan nemen we z.s.m. contact met u op!

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00