Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan is een plan voor een gebouw of terrein, waar de procedures in staan omschreven hoe er door de bedrijfshulpverlening (BHV) gehandeld moet worden in geval van calamiteit. Om de bedrijfshulpverlening een houvast te geven bij calamiteiten, staan de procedures beschreven in het ontruimingsplan of vluchtplan. Is dit ook verplicht voor uw gebouw? Of kunt u deze zelf maken? In dit artikel leest u alle informatie.

Wat is een ontruimingsplan?

Een ontruimingsplan is nodig om werknemers en bezoekers in het geval van calamiteiten veilig een gebouw te laten verlaten. Een ontruimingsplan kan ook bedrijfsnoodplan BHV-plan of vluchtplan worden genoemd. Het Bouwbesluit 2012 verplicht dit bij gebouwen waar een brandmeldinstallatie aanwezig is en deze moet voldoen aan verschillende eisen. Ook is er vanuit de Arbowet een zorgplicht om voorzieningen te treffen voor de werknemers en bezoekers. Onderdeel hiervan zijn de ontruimingsplattegronden die op zichtbare plaatsen gehangen moeten worden.

OntruimingsplaN nodig?

Adviesbureau Kole ontruimingsplan

Ontruimingsplan tekstueel conform NEN 8112

Vaste prijs per locatie

 • Opzetten concept ontruimingsplan
 • Opnamen en bespreken op uw locatie
 • Toesturen opgesteld ontruimingsplan
 • Definitief maken ontruimingsplan
 • Verzending plan in PDF en uitgeprint

Wanneer is een ontruimingsplan (wettelijk) verplicht?

In de Arbowet en Bouwbesluit 2012 staat beschreven dat elk gebouw voorzieningen hoort te hebben zodat de aanwezigen ten tijde van calamiteiten en nood het gebouw veilig kunnen verlaten.

Het Bouwbesluit 2012 verplicht ook een ontruimingsplan met ontruimingsplattegronden bij gebouwen waar een brandmeldinstallatie aanwezig is. Of een brandmeldinstallatie verplicht is in uw gebouw hangt af van de gebruiksfunctie van het gebouw, vloeroppervlak, aantal verdiepingen en hoogte.

Een ontruimingsplan kan ook verplicht gesteld worden bij grotere bedrijven waar niet altijd een brandmeldinstallatie aanwezig is. In de Arbowet en Bouwbesluit 2012 staat beschreven dat elk gebouw voorzieningen hoort te hebben. De aanwezigen moeten ten tijde van calamiteiten en nood het gebouw veilig kunnen verlaten.

ontruimingsplan verplicht
Is een ontruimingsplan ook verplicht in uw gebouw?

Het Bouwbesluit 2012 verplicht een ontruimingsplan met ontruimingsplattegronden bij gebouwen waar een brandmeldinstallatie aanwezig is. Of een brandmeldinstallatie verplicht is in uw gebouw hangt af van de gebruiksfunctie van het gebouw, vloeroppervlak, aantal verdiepingen en hoogte.

De Arbowet geeft een zorgplicht aan eigenaren van het pand om alles voor werknemers en bezoekers te regelen. Voor sommige kantoren of gebouwen is dit misschien gelijk duidelijk maar het geldt voor alle plaatsen waar veel mensen komen. Hieronder vallen ook een camping, kerk tot en met parkeergarage of appartementencomplex. Andere voorbeelden zijn:

 • Gebouwen met slaapfunctie: Voorbeeld: hotels, ziekenhuizen, verzorgingstehuis of kinderdagverblijf
 • Scholen: Alle schoolgebouwen zoals basisschool maar ook de crèche.
 • Horeca
 • Maar ook niet-gebouwen zoals: openbaar vervoer of evenementen.

De eisen waaraan een ontruimingsplan of bedrijfsnoodplan moet voldoen worden omschreven in de NEN 1414 en NEN 8112. Met deze wettelijke eisen is het mogelijk om op een praktische en overzichtelijke manier uw ontruimingsplan in elkaar te zetten. Er mag niet afgeweken worden van de regelgeving en eisen maar soms is een aanpassing om het meer bij uw bedrijf te laten passen is natuurlijk wel mogelijk.

Het ontruimingsplan moet door uw BHV organisatie worden gebruikt, dus de bedrijfshulpverleners (BHV) moeten natuurlijk volledig achter het werkbare ontruimingsplan en de procedures staan. Een ontruimingsplan moet duidelijke procedures hebben.

 • Alle mogelijk risico’s moeten worden uitgewerkt in een procedure. De risico’s die bijvoorbeeld te bedenken zijn, zijn brand, explosie, bommelding, agressie, ongevallen, overstromingen. Voor al deze scenario’s zal een procedure moeten worden geschreven. Als sommige scenario’s niet van toepassing zijn voor uw situatie, hoeven deze wellicht ook niet opgenomen te worden in het ontruimingsplan.
 • Soms hoeft enkel beschreven te worden hoe er ontruimd moet worden. Dus het in veiligheid brengen van de werknemers en bezoekers (aanwezigen). Voor andere bedrijven met andere en grotere risico’s zal het ontruimingsplan meer inhoud hebben.
 • Het is verplicht om alle procedures te trainen door middel van bijvoorbeeld een ontruimingsoefening. In de Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) staat beschreven hoe vaak u het ontruimingsplan dient te trainen.
 • Instructies voor de BHV bij brand, ongevallen of ontruiming moeten ten allen tijde zijn omschreven.
 • De actuele ontruimingsplattegronden conform NEN 1414, NEN 3011 en NEN 8112 moeten in het ontruimingsplan aanwezig zijn.
 • Wanneer veiligheidsplattegronden verplicht zijn bij uw bedrijf dienen deze ook aanwezig te zijn in het ontruimingsplan.
 • Het ontruimingsplan moet op een centrale plaats liggen die altijd te bereiken is. Soms zijn meerdere plaatsen nodig.

Een ontruimingsplan maken is altijd maatwerk omdat deze moet voldoen aan verschillende normen en eisen. In de NEN 8112 staat beschreven welke stappen gedaan moeten worden om een ontruimingsplan op te zetten. Maar er zijn ook normen die te maken hebben met voorschriften, weergave of beschrijving van symbolen en kleuren. Hieronder staat een overzicht met een aantal NEN normen die met een vluchtplan te maken hebben:

 • NEN 1414, beschrijving over de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen.
 • NEN 3011, voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes.
 • NEN-EN-ISO 7010, beschrijving van symbolen en pictogrammen als veiligheidstekens.
 • NEN 8112, Opzetten van bedrijfsnoodorganisatie waar een ontruimingsplan en plattegrond onderdeel van is.

Het ontruimingsplan is vaak digitaal en geprint op locatie aanwezig. De geprinte versie of versies worden geplaatst op centrale plaatsen voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV), zoals bij de brandmeldinstallatie, de ingang van een pand of terrein, of bij bijvoorbeeld nooduitgangen.

Adviesbureau Kole kan u op weg helpen om het voorbeeld van het ontruimingsplan en de ontruimingsplattegronden verder op te stellen. Elk plan moet verder uitgewerkt worden naar wat uw bedrijf of gebouw nodig heeft. Ook kan de BHV organisatie invloed hebben op de invulling van het ontruimingsplan.

Een ontruimingsplan laten maken?

Bij het opstellen van een ontruimingsplan komt veel kennis, eisen, wetten en verplichtingen kijken. Het voldoen aan alle eisen en wetgeving zorgt ervoor dat u het beste een specialist kunt inschakelen die een ontruimingsplan voor u kan opstellen. De wet- en regelgeving kan nogal eens wijzigen. Adviesbureau Kole kan indien gewenst het vluchtplan voor u up-to-date houden. Van de wetgevingen mag niet worden afgeweken waardoor het belangrijk is dit bij expert in handen te geven. Bij eventuele calamiteiten is het risico groot op afwijkingen. Dit zou voor u grote gevolgen kunnen hebben.

Ontruimingsplannen stellen wij op in heel Nederland. Het kantoor van Adviesbureau Kole is gevestigd te Tholen, Zeeland. Voornamelijk zijn wij actief in zuidwest Nederland in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Doordat we goede prijzen en professionaliteit hebben krijgen wij ook regelmatig aanvragen voor offertes en levering van ontruimingsplan in heel Nederland.

Wilt u een ontruimingsplan laten maken door specialist dan bent u ons op het goede adres. Wij hebben jarenlang ervaring met het ontwerpen van deze plannen en hebben ruime kennis van de gestelde NEN normen, wet- en regelgeving. Naast dat wij flexibel en transparant zijn in onze werkwijze bieden wij deze dienst ook aan voor een betaalbare prijs.

Wij maken ontruimingsplannen voor alle soorten branches zoals kinderdagverblijven, kantoorpanden, scholen, bedrijfsterreinen en nog veel meer. Ook voor uw woning kunnen wij een eenvoudig plan ontwikkelen. Vaak wordt een ontruimingsplan voor thuis een vluchtplan genoemd. Dit vluchtplan kan u natuurlijk ook zelf maken. Ook dan is de NEN 8112 een goed leidraad als voorbeeld voor een vluchtplan.

Waarom kiezen voor adviesbureau Kole?

 • Voldoet aan alle eisen, normen en wetten.
 • Veel kennis en ervaring
 • Betrouwbaar en persoonlijk contact
 • Snel en flexibel
 • Lage kosten dankzij efficiënt werken

Wat zijn de kosten?

Wij hanteren een vaste prijs voor het maken van een ontruimingsplan. Zo weet u van te voren wat de kosten zijn van het opstellen. Mochten er nog eventuele kilometerkosten gemaakt worden dan kunnen deze ook gerekend worden. Het is ook mogelijk om alleen een ontruimingsplattegrond laten maken.

Onze werkwijze

Wij maken voor u een persoonlijke offerte naar gelang uw wensen zijn. Wanneer u akkoord bent met onze offerte, maken wij een concept ontruimingsplan voor u op. Dit doen we door middel van de door u vooraf verstrekte informatie.
Na het opstellen van het concept komt één van onze adviseurs bij u op locatie het plan doorspreken. Wij lopen ook uw huidige situatie door om te bepalen of we niets vergeten zijn.
Alle verzamelde informatie vanuit ons gesprek en de inventarisatie wordt verwerkt in het definitieve ontruimingsplan.
Na goedkeuring van het definitieve ontruimingsplan zullen we de digitale versie in pdf en indien gewenst de uitgeprinte versie naar u toesturen. Wij leveren de uitgeprinte versie aan in een A4-map.

Wat staat er in een ontruimingsplan?

ontruimingsplan voorbeeld inhoud
Inhoud van een ontruimingsplan

Medewerkers en bezoekers moeten volgens door de bedrijfshulpverlening volgens bepaalde procedures op een juiste manier geïnformeerd worden bij een calamiteit. Al deze verschillende procedures zijn vindbaar in het ontruimingsplan net als informatie over het gebouw, de gebruiksfunctie, installatiegegevens, organisatiegegevens en de ontruimingsplattegronden met alle nooduitgangen, brandblusmiddelen, veiligheidsmiddelen en brandmeldinstallatie.

In het ontruimingsplan staat bijvoorbeeld ook beschreven hoe de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV-organisatie) en de externe hulpdiensten wordt gealarmeerd. Externe hulpdiensten zijn bijvoorbeeld brandweer, politie, ambulance, maar kan ook uw huisarts of de gemeente zijn.

De inhoudsopgave en inhoud van het ontruimingsplan staan op de afbeelding benoemd. Het heeft verschillende hoofdstukken met daarbij bijlages over onder andere de maatregelen. De bijlages kunnen voor elk gebouw of bedrijf verschillend zijn.

Een vluchtplan moet altijd op een centrale plaats liggen zodat het eenvoudig te bereiken is. Is dit niet mogelijk, dan moet het op meerdere plaatsen liggen.

In het logboek van het ontruimingsplan wordt bijgehouden wanneer er is geoefend en wat er is geoefend. Ook worden er hierbij verslagen bijgehouden van eventuele bijzonderheden.

Ook alle soorten mutaties moeten worden bijgehouden in het ontruimingsplan. Het is daarom goed om duidelijk elk versienummer en datum te vermelden van het ontruimingsplan. Bij mutaties wordt er altijd vermeld op welke datum dit is gebeurd, wat de reden is en wat er veranderd is.

Een ontruimingsplan is vooral bedoeld om procedures te omschrijven waarin staat wat er gedaan moet worden bij een calamiteit. Dit zijn vooral tekstuele procedures. De legenda en symbolen worden gebruikt op de ontruimingsplattegronden die toegevoegd worden aan het plan en die ophangen in het gebouw. Ter verduidelijking staat er een legenda met de symbolen die op de ontruimingsplattegronden gebruikt worden.

Sommige symbolen staan altijd op het plattegrond maar er zijn ook iconen die afhankelijk zijn van de brand- en veiligheidsmiddelen die aanwezig zijn. Dit zijn symbolen die gevonden kunnen worden op de plattegronden van gebouwen:

 • Brandblusmiddelen: Blusdeken, brandslanghaspel, (hand)brandblusser
 • Brandmeldinstallaties
 • Brandwerende scheidingen
 • Hoofdingang
 • (Nood)uitgangen
 • Schakelkast Electra
 • Veiligheidsmiddelen: AED, bedrijfshulpverlening, EHBO trommel, oogspoelfles, zuurstof fles
 • Verzamelplaats
 • Vluchtroute

De symbolen en pictogrammen die op een ontruimingsplattegrond staan, zijn bedoelt om locaties weer te geven. Het geeft een duidelijk overzicht wat de vluchtroutes en waar nooduitgangen bevinden samen met locaties van onder andere brandblusmiddelen en veiligheidsmiddelen.

U kunt in de NEN 8112 een voorbeeld vinden voor het opstellen van een ontruimingsplan. Hierin staan ook alle richtlijnen benoemd waar uw plan aan moet voldoen. De NEN 8112 is te verkrijgen via de website van NEN.nl. Deze is tegen betaling te downloaden. Helaas is het ontruimingsplan niet gratis te verkrijgen. Voor het concept ontruimingsplan dient u de normen aan te schaffen.

Ontruimingsplan zelf maken

Het is geen verplichting om een ontruimingsplan te laten opstellen door een specialist. Om de kosten te besparen kiest men soms voor om zelf een ontruimingsplan te maken. Hoewel het geen verplichting is, moet het plan wel voldoen aan de regelgeving, eisen en wetten die hiervoor gelden. Deze staan ook beschreven in dit artikel.

Het ontruimingsplan of vluchtplan voor thuis of op uw werk kan bijvoorbeeld nodig zijn bij brand, een overstroming of een ongeval. Denkt u bij het maken en schrijven van een ontruimingsplan of vluchtplan ook aan de ontruimingsplattegronden?

Om een ontruimingsplan zelf te maken is dus wel genoeg kennis en kunde nodig om aan alle normen en verplichtingen te voldoen. Het bespaart wel de kosten van een specialist maar het is zeker niet gratis. Zo zijn er NEN-normen nodig om onder andere het ontruimingsplattegrond te maken die los gekocht dienen te worden op NEN.nl. Bovendien bestaan deze normen uit veel pagina’s wat veel tijd kosten om in te lezen. Alleen deze normen kosten al honderden euro’s om te kopen waardoor het verschil om een ontruimingsplaten te laten maken of zelf maken wel een stuk kleiner wordt. Hou ook altijd rekening mee dat bij zelf maken er ook een hoger risico is op afwijkingen. Indien dit ten tijde van calamiteiten of tijdens de controle geconstateerd wordt, is de eigenaar verantwoordelijk.

Veelgestelde vragen:

Het doel van een ontruimingsplan is om de werknemers en alle bezoekers te allen tijde in goede veiligheid te brengen in het geval van een calamiteit. Ook is het van belang dat dit binnen korte tijd kan gebeuren. Het is een leidraad voor de bedrijfshulpverlening om zich te houden aan geoefende procedures en niets te vergeten op het moment van een paniekgeval of calamiteit.

Ook is er in het plan een checklist verwerkt voor alle betrokken personen. Zodoende kunnen ze volgen of ze alles netjes hebben uitgevoerd en niets vergeten zijn.
In het geval van calamiteit kunnen de best getrainde personen in paniek raken als het om bekende of zelfs onbekende personen gaat. Het is daarom nodig om procedures te hebben om op terug te vallen en deze up-to-date te houden.

Het verschil tussen een BHV-plan en ontruimingsplan is dat elk bedrijf met werknemers of bezoekers verplicht is om een BHV-plan te hebben. Een ontruimingsplan is pas verplicht bij grotere bedrijven of wanneer een brandmeldinstallatie is verplicht gesteld.

Een BHV-plan kan een heel eenvoudig opgestelde procedure zijn, maar deze hoeft niet aan de eisen en verplichtingen te voldoen. BHV (bedrijfshulpverlening) is al verplicht vanaf één medewerker en dat maakt het ook verplicht om een BHV-plan te hebben binnen uw bedrijf.

Een ontruimingsplan kan verplicht gesteld worden als het bedrijf groter is of wanneer er een brandmeldinstallatie aanwezig is. Het is dan een verplichting om minimaal een ontruimingsplan in uw bezit te hebben. Dit ontruimingsplan moet voldoen aan de NEN 8112.

Een bedrijfsnoodplan is nog uitgebreider en kan worden verplicht bij grotere bedrijven, bedrijven met specifieke werkzaamheden en gevaren of bedrijven met een milieuvergunning. Dit staat ook beschreven in de NEN 8112. In het bedrijfsnoodplan staan onder andere meer gegevens over het pand, de functie van alle installaties en wellicht milieubelastingen.

Het zal maar gebeuren dat er brand uitbreekt in uw bedrijf. Er is een vluchtplan volgens alle normen en wetgeving, maar geoefend heeft u deze nog niet. Het is verplicht om het ontruimingsplan te oefenen. De Arbowet verplicht de werkgever om alle mogelijk maatregelen te treffen die mogelijk zijn voor het geval er calamiteiten zijn. Ontruimingsoefeningen en procedures oefenen is dus verplicht.

Hoe vaker het ontruimingsplan wordt geoefend met de bedrijfshulpverlening (BHV) en medewerkers hoe beter iedereen weet wat te doen in een noodsituatie. In de Risico- Inventarisatie en Evaluatie staat beschreven hoe vaak u minimaal verplicht moet oefenen. Het minimum licht gemiddeld zeker op 1x per jaar, maar het is beter om dit vaker te doen. Hoe beter getraind, hoe groter de kan van slagen.

Wanneer u een ontruimingsplattegrond wilt laten maken in Tholen of andere plaats in Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland of een andere provincie in Nederland, dan bent u op het goede adres. Wij leveren diensten door heel Nederland van Noord tot Zuid. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Vraag vrijblijvend uw offerte aan.

U kunt contact opnemen via ons telefoonnummer: 085 760 7552. Of u kunt het onderstaande formulier invullen dan nemen we z.s.m. contact met u op!

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00