Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan is van belang om te weten wat er bij noodgevallen binnen uw bedrijf of instelling moet gebeuren. Dit plan bevat informatie zoals wat moet de BHV doen, wie beslist om te ontruimen, hoe werken de installaties, welke taken heeft de receptioniste. Ieder bedrijf of instelling heeft te maken met andere noodsituaties. Mag u dit plan zelf maken? Welke scenario’s staan er in het bedrijfsnoodplan? Wat zijn de kosten? In onderstaand artikel vindt u alle informatie die u nodig heeft.

Wat is een bedrijfsnoodplan?

In een bedrijfsnoodplan conform NEN 8112 staat beschreven wat er bij een calamiteit of noodgeval moet gebeuren. Er staat niet alleen beschreven wat u moet doen bij brand of een ongeval, maar ook calamiteiten zoals bommeldingen, overstromingen, gaslekken, of eventuele noodgevallen van buurbedrijven.

Omdat elk bedrijf andere noodsituaties kan hebben, wordt er gekeken naar alle mogelijk scenario’s binnen uw bedrijf. Bij een school zijn andere calamiteiten mogelijk dan bij bijvoorbeeld een ziekenhuis of fabriek.

Al deze scenario’s van calamiteiten worden beschreven in het bedrijfsnoodplan. Bij elk scenario wordt gekeken hoe men op dat moment moeten handelen. Hieruit volgen de procedures die voor u van belang zijn. Omdat alle calamiteiten in dit plan worden beschreven, noemen ze het ook vaak calamiteitenplan.

Wanneer is een bedrijfsnoodplan (wettelijk) verplicht?

De meeste bedrijven of instellingen hebben geen wettelijke verplichting tot het hebben van een bedrijfsnoodplan. Een ontruimingsplan is daarentegen veel vaker verplicht om vanuit de wet- en regelgeving conform Arbowet en bouwbesluit 2012 te hebben dan een bedrijfsnoodplan.

Verplichting geldt wel voor bedrijven die grote of specifieke bedrijfsrisico’s hebben. Het is van groot belang bij bedrijven of instellingen die werken met gevaarlijke stoffen, brandgevaarlijke stoffen of bijvoorbeeld te maken hebben met de kans op van overstromingen, gevaarlijke installaties zoals ammoniak, een overval of bommeldingen.

Om te weten wat het verschil is tussen het ontruimingsplan en bedrijfsnoodplan, verwijzen wij u graag naar onze andere pagina: ontruimingsplan.

Bedrijfsnoodplan
Voorbeeld van een bedrijfsnoodplan

Wat zijn de normen?

Het maken van een bedrijfsnoodplan is maatwerk. Deze moet vanuit de Arbowet voldoen aan verschillende normen en eisen. De NEN 8112 is als richtlijn voor het opzetten van het bedrijfsnoodplan. Verder zijn er nog andere normen en principes waar aan voldaan moet worden. Hieronder hebben we de Nen-normen voor u in een overzicht gezet:

 • NEN 8112, Opzetten van bedrijfsnoodorganisatie waar een ontruimingsplan en plattegrond onderdeel van is.
 • NEN 1414, beschrijving over de weergave van vluchtwegen en veiligheidsvoorzieningen.
 • NEN 3011, voorschriften voor veiligheidskleuren en ontwerpprincipes.
 • NEN-EN-ISO 7010, beschrijving van symbolen en pictogrammen als veiligheidstekens.

Wat zijn de eisen?

De eisen waar uw bedrijfsnoodplan aan moet voldoen staan vooral in de NEN 8112 en de NEN 1414. Ook kan het bevoegd gezag zoals brandweer, politie of de gemeente aanvullende eisen bij u neerleggen om het bedrijfsnoodplan verder uit te werken.

Van de NEN 8112 mag niet worden afgeweken, dit is verplichte inhoud voor uw bedrijfsnoodplan. Wel moet het plan op maat gemaakt worden voor uw organisatie. Het plan zal er anders uitzien bij een horecabedrijf of kantoorpand dan bij een garage of autobedrijf.

 • Al uw mogelijke scenario’s voor calamiteiten en noodgevallen moeten worden beschreven en uitgewerkt in procedures.
 • Het is verplicht om minimaal één keer per jaar uw bedrijfsnoodplan te oefenen met de bedrijfshulpverleningsorganisatie of met het hele bedrijf. Er is altijd een oefenschema toegevoegd.
 • Risico’s die niet kunnen worden voorkomen door bronaanpak moeten worden opgenomen in het plan. Deze risico’s noemen ze restrisico’s en staan beschreven in uw Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
 • Uw complete calamiteitenplan conform NEN 8112 moet zijn opgenomen in het bedrijfsnoodplan. U kunt dit allemaal als één plan maken of in stukjes knippen.
 • De ontruimingsplattegronden conform NEN 8112, NEN 3011, NEN 1414 en NEN-EN-ISO 7010 moeten ook zijn opgenomen in uw bedrijfsnoodplan.
 • Het plan moet eenvoudig beschikbaar zijn voor de bedrijfshulpverlening (BHV). Vooral in noodsituaties moet deze makkelijk te bereiken zijn.

Een bedrijfsnoodplan laten maken?

Bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan moet iedereen voldoen aan de minimale normen, eisen en wetgeving. Om te voldoen aan deze normen is het verstandig om een expert met kennis over deze zaken het plan te laten opstellen. Omdat het belangrijk is om niet af te wijken van deze normen en niets te vergeten binnen uw bedrijf, kunt u beter gebruik maken van externe specialisten.

Het kan grote gevolgen hebben als uw bedrijfsnoodplan niet voldoet aan de gestelde normen en richtlijnen. Daarom is het verstandig dit risico in goede handen neer te leggen.

Adviesbureau Kole stelt bedrijfsnoodplannen op in heel Nederland. Stel dat uw vestigingen gelegen zijn in meerdere provincies zoals Zeeland, Utrecht of Overijssel, voor Adviesbureau Kole is dat prima te combineren door onze landelijke dekking. Als uw organisatie het bedrijfsnoodplan nodig heeft in andere talen bent u bij ons welkom. Wij vertalen het bedrijfsnoodplan regelmatig in andere talen, zoals Engels, Pools en Duits.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor een bedrijfsnoodplan worden beïnvloed door meerdere factoren. Een aantal factoren zijn de grootte van uw bedrijf, uw werkzaamheden binnen het bedrijf, het aantal werknemers en wellicht uw aanvullende eisen of wensen. Wij stellen binnen maximaal twee werkdagen een offerte op maat op. U heeft dus al snel een exacte prijs van ons binnen en heeft dan inzichtelijk wat de kosten voor u zijn.

Onze werkwijze

 1. Nadat u een offerte bij ons heeft aangevraagd nemen wij altijd contact op om uw wensen en eisen door te spreken. Wij stellen dan de offerte voor u op, zodat u voor de beste prijs een bedrijfsnoodplan aangeboden krijgt.
 1. Wanneer u akkoord gaat met de voor u opgestelde offerte, gaan wij aan de slag om een eerste opzet te maken. Dit doen we met de door u verstrekte informatie.
 1. Wij komen met de eerste opzet bij u op locatie. Nemen gezamenlijk alle installaties en uw bedrijf of terrein door. De huidige situatie wordt doorgesproken en wij gaan aan de slag om alles in een plan te verwerken.
 1. Wij gaan voor u het definitieve bedrijfsnoodplan opstellen en zenden deze in concept ter goedkeuring naar u toe.
 1. Na uw akkoord op het concept, maken wij het bedrijfsnoodplan definitief en krijgt u deze digitaal en uitgeprint toegestuurd. De uitgeprinte versie leveren wij aan in een A4-map.

Waarom kiezen voor adviesbureau Kole?

 • Voldoet aan alle eisen, normen en wetten.
 • Veel kennis en ervaring
 • Betrouwbaar en persoonlijk contact
 • Snel en flexibel
 • Lage kosten dankzij efficiënt werken

Wat staat er in een bedrijfsnoodplan?

In een bedrijfsnoodplan staan de procedures en bedrijfsinformatie beschreven voor alle mogelijke calamiteiten en noodgevallen die binnen een bedrijf of instelling mogelijk zijn. Deze informatie en procedures zijn de leidraad voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHVO). Bij elk bedrijf of instelling zijn deze procedures anders. Een bedrijfsnoodplan bij een zorginstelling of een ziekenhuis is weer anders dan van een restaurant. Als er een calamiteit of noodgeval voordoet, kunnen de BHV en alle andere verantwoordelijken terugvallen op het bedrijfsnoodplan.

Er staat beschreven wat de aangewezen personen moeten doen per specifiek omschreven scenario. De afstemming met externe hulpdiensten en bevoegd gezag staan  ook omschreven, evenals wie zijn verantwoordelijkheid het is. In het geval van mogelijke rampen in uw bedrijf of in de nabije omgeving, is er ook een afstemming noodzakelijk met de gemeente of buurbedrijven.

Heeft u in uw bedrijfsnoodplan ook gedacht aan maatregelen omtrent Covid-19 (corona) of andere mogelijk ziekten die uw bedrijf stil kunnen leggen?

Bedrijfsnoodplan en inbreng ondernemersraad

Het bedrijfsnoodplan is onderdeel van de veiligheid binnen het bedrijf of instelling. Net als bijvoorbeeld ook de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) hieronder vallen. De ondernemingsraad heeft recht op overleg met de werkgever. In het arbobeleid staat omschreven dat de ondernemingsraad hier naar kan vragen bij de werkgever. Zodoende kan de ondernemingsraad ook invloed uitoefenen op een goed bedrijfsnoodplan en de uitvoering hiervan.

Een voorbeeld van een bedrijfsnoodplan

Hier ziet u voorbeeld van de inhoud van een bedrijfsnoodplan. Zo heeft u een beter beeld met wat er allemaal in het plan staat. Wanneer u een voorbeeld zoekt om te zien waaraan het moet voldoen of zelf een plan opstellen, verwijzen wij u naar de NEN 8112 norm op NEN.nl

Hierin staat exact beschreven waar u aan moet voldoen bij het opstellen van een bedrijfsnoodplan. Het aanschaffen van een norm brengt wel kosten met zich mee maar een specialist heeft deze altijd in het bezit. Dit bespaart kosten voor uzelf en kan dit dan toepassen op uw situatie.

Adviesbureau Kole heeft ook deze normen in het bezit en kan de norm na akkoord op onze offerte gebruiken om voor u een op maat gemaakt voorbeeld bedrijfsnoodplan op te stellen.

Bedrijfsnoodplan
Bedrijfsnoodplan voorbeeld van de inhoud.

Is oefenen verplicht?

In het bedrijfsnoodplan staat beschreven wat u moet doen bij welke calamiteit. Wat u moet doen bij brand, stroomuitval, gaslekkage of iets anders. Op het moment dat dit echt gebeurd is het van belang dat iedereen precies weet wat er van hem of haar verlangt wordt. Als u dit nooit oefent weet niemand dit en heeft u een mooi plan met alle risico’s erin beschreven, maar is het niet oefenen van het plan het allergrootste risico.

Bij het oefenen komen ook mankementen van het bedachte plan naar boven. Dit kan dan worden aangepast, zodat u een steeds beter en werkbaarder plan gaat krijgen.

Uw Risico Inventarisatie en Evaluatie beschrijft het minimum aantal wat verplicht is om per jaar te oefenen. In het algemeen is de norm om minimaal één keer per jaar uw plan te oefenen met het hele bedrijf of uw hele organisatie.

Een bedrijfsnoodplan zelf schrijven?

Het zelf maken van een bedrijfsnoodplan is natuurlijk ook een optie. Het is niet verplicht om dit door een externe specialist uit te laten voeren. Om de kosten laag te houden wordt er vaak gekeken naar de optie om dit in eigen beheer op te stellen. U dient wel te letten op alle wet- en regelgeving, eisen en normen. In dit artikel staat exact beschreven waar u aan moet voldoen.

Als u een bedrijfsnoodplan opstelt moet u naast het schriftelijke deel ook de ontruimingsplattegronden of veiligheidsplattegronden opstellen. Deze moeten ook voldoen aan de juiste verplichtingen. En als u het bedrijfsnoodplan met de plattegronden zelf gaat maken moet u wel beschikken over de juiste NEN-normen, kennis en kunde. De NEN-normen moeten los aangeschaft worden via NEN.nl.

Wanneer u beslist om het plan zelf op te stellen moet u wel bewust nadenken over deze stap. U bespaart wel kosten van de specialist, maar ook nu blijft u kosten maken en zal het veel meer uren kosten. In het geval van calamiteit of noodgeval kan het zijn dat er afwijkingen in het plan zijn. Bevoegd gezag kan het plan op zo een moment (maar ook tijdens een steekproef) doornemen en uw kennis ondervragen. De eigenaar van het plan is dan verantwoordelijk.

Veelgestelde vragen:

Doel van het bedrijfsnoodplan?

Het doel van een verplicht of vrijwillig bedrijfsnoodplan is het beheersen van alle risico’s binnen uw bedrijf of organisatie. Mocht er toch een calamiteit of noodsituatie voordoen is het plan het leidraad voor het voorkomen van erger. Werknemers en bezoekers moeten op een veilige en zo snel mogelijke manier het pand of terrein kunnen verlaten. Het staat dan beschreven hoe u dit het beste kunt doen.

Wat is de inhoud van het bedrijfsnoodplan?

De volgende zaken staan zeker in het bedrijfsnoodplan.
Het begint altijd met een inleiding over het bedrijf.
Verder mogen de overzichtstekeningen of ontruimingsplattegronden natuurlijk niet missen. In een bedrijfsnoodplan zijn vaak veiligheidsplattegronden verplicht, dit zijn plattegronden die uitgebreider zijn dan ontruimingsplattegronden. Zo staan daar bijvoorbeeld de bluspunten op, de sleutelkluis, de brandwerende scheidingen en zo nog meer informatie.

Verder komt u de gebouw-, installatie en organisatiegegevens tegen. Daarna kan u beginnen met de risicoanalyse van uw bedrijf en uw bedrijfsactiviteiten, hieruit komen de beheersmaatregelen. Ook de interne en externe alarmering procedures worden duidelijk omschreven. Hier wordt ook een overzichtelijk stroomschema van gemaakt.

De taken van de BHV, maar ook van directie en wellicht de portier of personeel worden per hoofdstuk beschreven. Hierdoor weet iedereen wat zijn exacte taken zijn. Naast bovenstaande zaken zijn we er nog niet. Uw plan is maatwerk en wordt specifiek voor u ontworpen.

Verschil tussen bedrijfsnoodplan en calamiteitenplan

Het verschil tussen het bedrijfsnoodplan en calamiteitenplan is dat het bedrijfsnoodplan het complete plan van het bedrijf is met alle bedrijfsgegevens, installatiegegevens, bedrijfshulpverleningsgegevens, scenario’s van calamiteiten. In het calamiteitenplan staan alleen de calamiteiten beschreven met de procedures hoe de bedrijfshulpverlening (BHV) en eventueel andere personen moet handelen.
Het bedrijfsnoodplan is een combinatie van alle mogelijke plannen. Het ontruimingsplan en calamiteitenplan zijn hier dus onderdeel van.

In welk gebied is Adviesbureau Kole werkzaam?

Bedrijfsnoodplannen maken wij van Groningen en Friesland tot Noord-Brabant en Limburg. In andere provincies zoals Utrecht, Drenthe of Overijssel zijn wij wekelijks te vinden. Met ons kantoor in Zeeland liggen we wellicht niet centraal, maar onze specialisten wonen door het hele land. Veel wonen in regio Rotterdam of Den Haag, waardoor Zuid-Holland en Noord-Holland ook goed op de route liggen. Voor meer informatie kunt u ons altijd contacten.

Vraag vrijblijvend uw offerte aan.

U kunt contact opnemen via ons telefoonnummer: 085 760 5772. Of u kunt het onderstaande formulier invullen dan nemen we z.s.m. contact met u op!

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00