Contact: 06-34335979

Kwaliteit

Van al onze diensten staat kwaliteit voorop.

Zoekt u advies over Brandveiligheid, ARBO-veiligheid, Milieu, Trainingen of Kwaliteitsmanagementsystemen?

Adviesbureau Kole biedt u de mogelijkheid om alles onder één dak aan te bieden. Dus of het nu gaat over brandveiligheid van uw pand, of over uw milieuvergunning, voor Adviesbureau Kole zijn al deze vragen te beantwoorden.

Zeker in een tijd van zoveel wetgeving is het toch fijn om al uw kwaliteit, veiligheid, ARBO, brandveiligheid, milieu en gezondheidsvragen (QHSE) bij maar één bedrijf te hoeven neerleggen?

De Arbowet stelt als eis aan bedrijven, organisaties en instellingen te zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn voor hun werknemers door middel van het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid). Het doel hiervan is om risico’s als gevolg van het werk, zoveel mogelijk te elimineren, dan wel te beheersen, waardoor het verzuimvolume en WIA-instroom beperkt wordt.

Werkgevers zijn verplicht om daartoe een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te (laten) voeren. Op basis van deze RI&E wordt een Plan van Aanpak opgesteld.  

Neem contact met ons op!

Arboveiligheid

Adviesbureau Kole helpt u bij het terugdringen van verzuim, arbeidsongeschiktheid en bedrijfsongevallen; Gezondheidsrisico’s en beperkingen tegengaan; Bevorderen van de gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Veiligheid en gezondheid op het werk is een wettelijke en maatschappelijke plicht. Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot hun pensioen. Ze mogen niet lichamelijk of geestelijk ziek worden door hun werk. Om daarvoor te zorgen is de Arbeidsomstandigheden wet (Arbo-wet).

Lees meer over arboveiligheid